Filozofie

V našich životech neustále něco vyrovnáváme. Jednou jsme nahoře a jednou dole, ale vyrovnanost udržet je těžké a někdy se zdá i nemožné. Ale věřte, že cesty k vyrovnanosti nás učí být znovu spojeni s přírodou. Příroda a její cykly v souladu s vesmírnými cykly je opravdu vyrovnanost, a příroda ví, jak dorovnávat všechny výkyvy, i přes dnešní chaos. Chaos patří k lidské evoluci, něco končí a nové začíná.  Příroda je v tomto dokonalá a my se k ní potřebujeme znovu přiblížit. Náš Zlínský kraj je obklopen nádhernou přírodou. Není třeba jezdit do Alp. Máme zde vše, co potřebujeme. Narodili jsme se zde, abychom se naučili znovu splývat s prostředím a měnit se a přizpůsobovat se změnám v dnešním světě. Čeká nás tolik změn a bez umění vyrovnanosti naše Země bude muset překonávat mnoho překážek, které ji dáváme my lidé. Práce na sobě samotných umožňuje sebepoznání, kdo jsme, proč, co tu děláme a jaké jsou skutečné naše pravdy a životní cesty. Jen práce na nás dokáže vyrovnat cestu, která nás čeká. Nás všechny. My všichni jsme součástí a už není čas na rozdělování a oddělování se od ostatních. Neboť my všichni jsme zodpovědní za vše, co je kolem nás. Ani vláda, ani ti ostatní. Ale my, začíná to v nás. V našich srdcích. Již nic nebude jako dřív. Směrujeme všichni do nového světa, který si vytváříme my sami. Začněme každý u sebe, bez hodnocení, posuzování a odsuzování ostatních. Protože, to jak se cítíme a vidíme okolní svět, záleží na tom, jak se cítíme uvnitř a to jediné můžeme ovlivnit. Zevnitř, z naší vyrovnanosti těla, duše, ducha a kolektivního vědomí, do kterého projektujeme sebe sama a tam se i vidíme jako zrcadlo. Už dost fňukání a stěžování si na dnešní svět. Začněme u sebe. Pak v našem kraji a pak dosáhneme i svět. Je třeba ovlivňovat a pracovat zde, pak můžeme pomoci a něco ovlivnit na velké dálky. Potřebujeme být silní, naše tělo je nástroj, k uskutečnění našich cílů, bez zdravého těla je cesta těžká. Naše duše, když se bude více znát, dokáže zvýšit svůj skutečný potenciál a dokáže překonat jakékoliv překážky. A my skutečně zatím nevím, kdo jsme, to nás čeká na cestě životem a věřte, že vy všichni, ano čtete dobře, všichni,  jste neskutečně dokonalí a nádherní. Jen jste ještě nepřišli na cestu, jak to zjistit a odhodit všechny, návyky, programy z dětství, smlouvy, dohody, sliby a všechno to, co si myslíte, že jste dnes. Co jste dnes, zatím nejste to skutečné, co můžete být. A náš Duch, Zdroj je s námi také, více jsme spojeni. V jednotě. Vítám Vás na cestě sebepoznání.

Vyrovnanost vede k vnitřnímu míru, jasnosti a klidu mysli.

Když se cítíte vyrovnaní, jste sami sebou a nic a nikdo vás nemůže rozčílit, vyvést z míry nebo ovlivnit.

Jste jako klidné, čisté jezero a pobyt u něj je krásný a uspokojující. Vaše klidné vyzařování přináší naději a pomoc všem, kdo vstoupí do vaší aury. Přitahujete respekt a lásku druhých, neboť je nesmírně uklidňujete.

Když jste hluboce vyrovnaní a klidní, jste spokojeni s vyššími silami Vesmíru, dostává se vám Božského vedení a vaše cesta životem plyne hladce.

Potichu požádejte svého anděla, aby vám pomáhal udržet si stav vyrovnanosti.

Filozofie je jednoduchá a přitom tak složitá. Je to práce s vnitřním světem člověka. Cesta k dobru. Poznání sebe sama. Jakou cestu zvolíte, je na vás. Avšak dobro je cílem všech činností člověka, jak říká Aristoteles. Štěstí má každý jinde. Největším cílem dnes pro mne je sebevzdělávání, musíme začít být více filozofy, kteří svou činností aplikují lepší ctnosti každého člověka. Hledání vyrovnanosti, zlaté střední cesty, nežít v extrémech a plout životem s největšími ctnostmi, které člověk v sobě může nalézat. Dobro a Spravedlnost je spojovací článek k harmonizaci člověka. Vše, co existuje pochází z jednoho. Duše je nadčasová skutečnost, je věčná a první, co dnes zapříčiní nemoc, je především neharmonie duše. Až pak vzniká nemoc. Musíme pěstovat svou Duši, abychom byli moudrými vládci svého života. Zlo není vlastní duši, ale je k ní připojeno. Duše má dva směry vzestupný a sestupný. Záleží na tom jak postupujeme s naší energií..

Pozitivní naladění

Když je váš postoj pozitivní, vyzařuje z vašich myšlenek, slov i činů vysoce vibrující energie, která ovlivňuje i ostatní, a oni vám pomáhají dosáhnout vašeho cíle

Stejně tak vnímá sílu vašeho pozitivního naladění vaše okolí.

Své myšlenky a postoje si vybíráte sami, a tak se zaměřte na láskyplné, přínosné a úspěšné výsledky ve všech oblastech svého života.

Díky pozitivnímu naladění se cítíte šťastní, zdraví a naplnění.

zajímavé filmy: