Mysl

Všechno, co děláš v mysli, vyžaduje právě tolik síly, jako kdyby to bylo děláno tělem. Věz, že to, co si myslíš, je skutečnost a svět odměňuje lidi, kteří dovedou své věci popohánět svou dobrou myšlenkou. Protože je myšlenka reálnou věcí, můžeš ji ve své mysli nahromadit ve velkém množství, aby působila pro tebe nebo proti tobě. Mnohem důležitější je to, co si myslíš, než to, co říkáš nebo děláš. Cokoliv děláš, bylo už uděláno již dříve, přecházejícím a dlouho pěstovaným stavem mysli, než to bylo vykonáno.

Současně probíhající práce s tělem, myslí, duší lze člověku přiblížit jeho skutečnou přirozenost, přiblížit mu jeho existující obraz, vydobýt z nitra celou pravdu, na níž byl zformován život. Tělo – mysl – duše jsou především tři úrovně existence člověka, které vedou ke zdraví, sebepoznání a sebeuvědomění.
Pohyb – Chůze – Jóga – Tělo – Body
Zvuk – Hlas – Zpěv – Mysl – Mind
Dech – Duše – Barvy – Umění – Soul
Každý člověk se může odvážit, vzít život do svých rukou, když se seznámí se zásadami správného dýchání, silou zvuku a hlasu, alternativními metodami, nadčasovými životními pravdami a moudrostí dávných kultur, smyslem vlastní existence.
Tělo – pohyb – jóga – osvobození se od svárů napětí, strnulosti a bolesti bez přetěžování končetin, a umělého pumpování svalů, bez škodlivých následků. Osvědčená cvičení jógy, tai chi, umožňující pohyb energie Chi nebo Prány v organismu.
Zvuk – hlas – mysl – má obrovskou moc, uzdravující, tvůrčí, velice pozitivní, ale stejně tak ničící. Dokáže vyléčit, ale dokáže i zabít. Na počátku bylo slovo, vlnový zvuk určený kmitočtem.  Kolik jen zvuků se dostane během dne do vašich uší, a probíhají skrze tělo a způsobuje hluboké změny v organismu na poli fyzickém emocionálním, psychickém, duchovním současně. Kolik informací v sobě nese samotný lidský hlas! Slovo dokáže změnit v našem životě téměř všechno. Jeho energie jsou nejdůležitější činností v přirozeném světě. Slovem můžeme navrátit životu, zažehnout jiskřičku, novou myšlenku, moudrou aktivitu ale i slovem můžeme zničit. Budeme se učit léčivé tóny zpěvu na tělo, mysl i duši současně působením různých zvuků, pozitivních písní pocítíme vibrace a kmitočty individuálních hlasů či nástrojů.
Dech – Tanec – Duše – Barva – je oknem pro duši, oči jsou zrcadlem duše, tělo zrcadlí duši. Barvy a pohyb těla mohou být krásné, barevné, zářivé, nebo také mdlé, tmavé, smutné. Intuitivním tancem a tanci světa rozzáříme jiskru v očích, a vyjádříme své pocity skrze pohyb tance. Malování je činnost ukazující stav duše a vyjádření, kde se člověk nachází.