Semináře

Semiář hladiny alfa

Schopnost používat niterné hladiny je vrozená každému člověku, evropské školství však tuto techniku (až na výjimky) ignoruje. Jakékoli učení a zapamatování v hladině alfa je pro náš mozek až 10x efektivnější a ať vědomě či nevědomě, mozek každého člověka se několikrát denně do stavu alfa přelaďuje. Technicky se jedná o osvěžující zpomalení režimu a provoz na frekvenci 14 až 7 Hz.
Z běžného života známe např. jako začátek usínání nebo zahledění do prázdna. Při relaxovaném stavu dokážeme využít mnohem větší část výkonu našeho mozku. Semináře jsou vhodné pro studenty, školáky, jejich rodiče, odbornou veřejnost a zájemce o meditaci.

 • význam alfa stavu
 • výuka základních meditačních technik
 • nácvik vstupování do a vystupování z niterných hladin alfa
 • rozvoj a procvičení dovedností procesu učení v niterné hladině alfa
 • objevování skrytých schopností vaší mysli (obrazovka mysli, pozitivní myšlení, spánkové techniky, paměťové kolíčky)
 • využití hladiny alfa v procesu učení
 • pravohemisférové myšlení a práce na sobě
 • techniky tréninku mysli a osvěžení paměti

KORPORÁTNÍ BUBNOVÁNÍ, intuitivní tance

Bubnování a rytmohraní ve skupinách s bubínky jembe, šamanskými bubny, darbukami, kytarou, štěrkátky, tibetskými mísami, kouzelnými deštnými holemi, přírodními nástroji, sférickou píšťalou, zvonky, dřívky, xylofonem. S doprovodem zpěvů léčebných zvuků, manter, šamanských zpěvů a dalších léčebných technik. Vhodné pro firmy, školy, rodinnou atmosféru, setkání……………… slaďuje tělo, mysl ducha do harmonie, vyrovnává levou a pravou hemisféru mozku, velmi přátelská a účinná hra proti stresu, emocím..

Sférická píšťala – hluboká meditace

Když začátečník foukne do píšťaly musí v desetině vteřiny zapomenout na rozum, který nestíhá, a rozhodnout se, jestli fouknout víc nebo méně, a téměř okamžitě zjistí, že technika, dosavadní suverenita, nebo odvaha nic neřeší právě tak jako obavy z toho, že se to nepovede. Hráč či hráčka musí být okamžitě teď a tady: učí se tak cestě k duchovnosti. Vynikající pro těžce vytížené osoby zvláště manažery. Zatímco při hře na didžeridu pomáhá nácvik a postupné uvolnění mimických obličejových svalů kolem rtů, a jejich uvolnění je zároveň i uvolnění emočních bloků, při foukání do sférické píšťaly jde o uvolnění mysli. Levá mozková hemisféra rázem zjistí, že její dosavadní zkušenosti jsou k ničemu (tak jako při pingpongu musí zareagovat rychleji, než obvykle trvá vjem, jeho zpracování a rozhodnutí jak a kam nastavit pálku) a obvykle zpanikaří: jenže tady je každé zaváhání hned slyšet! Hráč se tak učí být teď a tady a dokonce na 100%, což jsou další nezbytné atributy Cesty k poznání sebe sama a k hluboké relaxaci.

 

Hudba jinak RYTMOTERAPIE

Léčba zvukem patří k prastarým léčebným praktikám kultur Mayů, Toltéků, Egypťanů, Atlanťanů. Existují nástroje, které jsou jednoduché a přitom velmi léčebné, velmi vymyšlené a propracované a pracují s předprogramovanými informacemi, které jsou v nás po generace skryté v naší DNA – jsou to nástroje dávných kultur. Bubny, tibetské mísy, píšťaly, štěrkátka, činelky, a další….. Vše je se vším propojené, zvuky, tóny, rytmy jsou daleko významnější, než si myslíme. Učíme se poznávat pomocí učení vnímat rytmus, zvuk i tón pomocí těchto etnických nástrojů. Na našich setkáních, výuce ve školách místo hudební výchovy, ale i na soukromých hodinách se je můžete naučit vnímat a léčit se jimi. Spolupráce s Vlastimilem Markem. Bubeníkem Radimem Zemlákem.

Vlastimil Marek (*1946) je původně hudebník, hudební publicista a terapeut, volný novinář, zenový buddhista, lektor a spisovatel. V 70. a 80. letech byl jednou z vůdčích osobností české alternativní rockové scény . Souběžně s hudbou studoval i buddhismus (pobyt v zenovém klášteru v Naře, Japonsko). Po roce 1990 začal přispívat do různých novin a časopisů, připravovat čtvrtletník Mana a BARAKA (viz www.baraka.cz) a vysílat své autorské pořady o hudbě (dodnes Čro3 Vltava). Přednášel na soukromé univerzitě Nové doby. Pravidelně publikuje své fejetony na internetu (http://marek.blog.respekt.cz).J Již v roce 1995 vydal první materiál o výhodách přirozených porodů. Ve stejném roce se zúčastnil mezinárodní konference „Bringing babies to the world“ v New Yorku, kde se např. seznámil i s legendárním porodníkem a propagátorem přirozených porodů  Michelem Odentem. Publikuje (časopisy Meduňka, Moje psychologie aj.) a přednáší.

Harmonizace těla i ducha s nádechem a výdechem PRANIC HEALING

Dnes, více škol učí jak Pranic Healing a Pranic léčení energií, s téměř dvěma miliony odkazů na tento žánr léčení na internetu. Po mnoho let se Pranic Healing nebo Pranic Energy Healing tajně cvičil a byl zahalen tajemstvím. To je proto, že v dávných dobách mnoho lidí se obávalo, že energetické technologie s použitím nebo jemnohmotných energetických – může být sobecky nesprávně směrován k praktikujícím na vlastní osobní zájmy “, nebo směrem k energetickým” útokům “ostatní lidi. I přes tyto omezující přesvědčení po mnoho staletí, byly energie založené na těchto  postupech, používány šamany různých raných civilizací, stejně jako egyptskými kněžími, indickými, čínskými taoisty, tibetskými mnichy a mnoha dalšími. Pranic Healing nebo Pranic Energy Healing je sbírka postupů založených na prastarých znalostech a byl nazýván mnoha různými jmény

SPANBAR

Kouzelná cvičební fitness i rehabilitační tyč. Je natočeno hodinové DVD se cvičebními technikami. Drží tělo v ose, a se správnými úhly. Vysoce účinná tyč – stačí cvičit jen 20 minut. Posiluje, protahuje, pomáhá správně cvičit. Vlastní výroba i realizace.

ÓM HEALING

ÓM Healing technika byla světu ZNOVU přivedena zpět. Je to pradávná skupinová léčivá technika, která používá kosmickou vibraci óm k transformaci a léčivou podporu pro všechny lidi. Praktikováním ÓM vytváříme léčebnou podporu jednoduše tím, že přeměňujeme negativitu v sobě, v daném místě ÓMH nebo tam, kam upřímně zamíříme léčivou podporu. Je doporučeno praktikovat OMH jednou týdně. ÓM je nejposvátnějsím zvukem v sanskrtském jazyku, jazykem čtyř véd, které byly sepsány mudrci Himalájí v meditaci před tisíci let. Óm, též nazýván Anahata zvukem – je to zvuk sebemanifestovaný, zvuk prvotní energie (sám sebe manifestuje). Je to jediný neduální zvuk (přesahující dualitu). ÓM je dokonalý zvuk, který zahrnuje všechny zvuky vytvářející manifestovaný svět. Proto je nejlepší zpívat ÓM k dosažení vibrace perfektní celistvosti v každé buňce. Zpívání ÓM je jeden z nejlepších způsobů, jak vnést vibraci jednoty do různorodosti stvoření – měníme tady a teď všechny negativní věci v dobro, mění se vědomí lidí do stavu pohody, energie, vyrovnanosti, harmonie. Každý čtvrtek zpíváme ve Zlíně v 19.0o hod. Zpívá se 40 minut, každý jak chce, není pravdou, že někdo zpívat neumí, je to jen blok, vlastní hlas je nejléčivější zvuk pro každého z nás. Časem i ti, co si mysleli , že zpívat neumí, najednou vydávají nádherné tóny a zvuky. Jsou to pro nás ty nejléčivější zvuky ve vesmíru.  Děti zpívají kratší dobu. Dnes se operní zpěváci chtějí učit zpívat tak, aby si odpočinuli, ne podle not. Zpívat zpěv jak si u něj odpočinu. Nejjednodušší způsob sebeléčení a harmonizace je vlastní hlas, každý ho má k dispozici kdykoliv jak jednoduché. Kdo to jednou poznal, pocit po zpívání ÓM, cítí obrovskou očistu, energii, blaženost.

PSYCHOHYGIENA

Psychohygiena jako vědní obor, pečující o duševní zdraví, zdůrazňuje pozitivní kvality, nezbytné pro takový zdravý duševní život. V první polovině devadesátých let byl do Čech dovezen přístup otevřeného akceptujícího prožívání pod názvem Focusing (zaostřování).
S technikou zaostřování jsem se seznámila před několika lety. Naučila jsem se focusovat sama se sebou a od té doby se mi velmi obohatil můj vnitřní svět. Nedá se říct, že by v něm něčeho výrazně přibylo nebo ubylo, spíš se pomalu začal měnit můj vztah k němu. Protože jsem nebyla  ušetřena ani těžkých životních situací, mohla jsem si plně uvědomovat, co to znamená neutíkat před těžkými pocity a místo toho k nim hledat pozitivní vztah. Odměnou za to úsilí je “pevnější půda pod nohama” a více vnitřní energie ke změně.
Později jsem mohla při focusování provázet druhého člověka. Pokusím se dále nastínit něco o vzniku tohoto směru, který se dnes pomalu stává součástí mé duševní hygieny.

Víkend relaxace, přednášky, cvičení v cizím jazyce o zdraví, životním stylu, relaxaci, práce se stresem aj. témata – KOMUNIKAČNÍ chápání jazyka

Úroveň jazykových znalostí angličtiny zde nehraje roli. Italština, Angličtina – v současné době

 REVOLUČNÍ DOTYKOVÁ TERAPIE

Revoluční technologie nitra – “Dotyková terapie JOY TOUCH”

Představte si, že se můžete cítit lépe a pokaždé, kdy se vám jen zachce. Představte si, že dokážete ovládat svou fyzickou i duševní/citovou bolest. Jen pomyslete na to, jak by se váš život změnil, kdyby jste měli možnost okamžitě změnit  myšlenky, které vás obtěžují ve vaší mysli na pozitivní a radostné. Potřebujete se jen naučit vědomě spustit přirozený mechanismus mozku, který zlepšuje náladu Jako milenium mysli. Oblast septum pellucidum  je brána k aktivaci centra spokojenosti ve vašem mozku. Když se tento váček naplněný především tekutinou, přepážkové jádro nad hlavní částí limbického systému (mezi vývojově starším mozkovým kmenem a vývojově mladší mozkovou kůrou), aktivuje nastupuje příjemný, energizující pocit, který je možné popsat jako vnitřní úsměv. Vědecký objev “technologie nitra” je klíč k většímu úspěchu a spokojenosti v 21. století.

Jóga nejen pro děti

Život v příštím století, pro které děti vychováváte, bude ještě komplikovanější a jistě ne bez stresů. Umět stres zvládat a chránit tak své zdraví je důležité pro děti i pro dospělé. Jóga může pomoci se vyhnout návykovým látkám. Správně prováděná jóga také podporuje zdravý tělesný vývoj a může vyrovnat nepříznivého účinky nadměrného sezení. Jóga rozvíjí tvořivost, představivost, soustředění a pomáhá lepšímu sebepoznání a přijímání sebe i druhých. Pomocí jógy nebo relaxace se dají snižovat úzkosti, deprese a dokonce i zlepšovat školní prospěch. Je možné tak mírnit i různé dětské potíže a některé bolestivé stavy a tak nahrazovat návykové léky. V souvislosti s jógou člověk přichází do společnosti lidí, kteří v naprosté většině žijí spíše zdravě a odmítají návykové látky a násilí.

Canisterapie – léčba láskou

Vítejte ve světě zvířat. Dnes řadě lidem chybí lidský dotek, teplo rukou i přesto, že žijí v rodinných systémech, lidé se neumějí obejmout, pohladit, nebo jen tak přitulit. Také řada lidí žije dnes bez rodiny, samostatně a ve světě začíná být problém lidské odloučenosti. Komunikace se zvířetem, poznání významu hlazení zvířete, jeho přítomnost, teplo, ale i jeho povaha přítomnost tuto možnost znovu obnovují a v lidech vyvolá znovu pocit sounáležitosti. Má to obrovský vliv na psychiku nejen dítěte, ale i dospělého člověka. V tomto směru canisterapie – terapie hlazením není určena jen pro nemocné či postižené, ale pro všechny, kdy si uvědomujeme přítomný okamžik a lásku. Jednoduché a prosté. Spojení psychologie zvířat a psychologie člověka. Co nám zvířata ukazují a říkají. Komunikace se zvířaty – jak rozpoznat reakce zvířete.

 

Další možnosti:

 

 • Relaxační víkendy v přírodě
 • KOUZELNÉ VAŘENÍ
 • Time building pro firmy, skupiny
 • Relaxace a meditace chůzí
 • Prevence zdraví
 • Mentální přeprogramování mysli
 • Tematické programy – nekonečný potenciál, kvantová fyzika
 • Vědomá mysl – proces prozkoumání podvědomé mysli a duševních záznamů
 • Uvolnění skrytých bloků mysli
 • Programy sebepoznání
 • Pozitivní myšlení – jako náhrada negativních programů z minulosti
 • Terapeutické masáže
 • Ájurvédské masáže
 • Těhotenské masáže, masáže pro děti, programy pro děti, rodiny s dětmi
 • Thajsko-jogové masáže
 • Masáž drahými kameny
 • Masáž úponů šlach a vazů
 • Programy pro golfisty, vrcholové sportovce, sportovní kluby
 • Skupinové terapie
 • Přeprogramování myšlenkových pochodů
 • Pilates
 • Terapeutická jóga
 • Osobní trenérství –couching, fitness programy
 • Tajemství drahých kamenů
 • Alternativní psychologie
 • Anti aging system – omlazovací programy
 • Relaxační víkendy v přírodě
 • Relaxace a meditace chůzí
 • Půjčovna knih –více než 1000 svazků
 • Kurzy  a semináře, ostatní vzdělávání, výzkum a vývoj, činnosti pro osobní a fyzickou pohodu
 • Prevence zdraví pro děti, cvičení s dětmi
 • Terapie přítomného okamžiku
 • Výchovně-vzdělávací programy, vědecké a technické činnosti, výzkum zdraví, ostatní činnosti související se zdravotní péčí
 • Výroba rehabilitačních pomůcek, reklamní činnost, moderátorství,
 • Spolupráce s odborníky v navazujících oborech
 • Publikační činnost, animační programy pro dospělé, děti i seniory
 • Poradna psychologická, terapeutická, trenérská, duševní a duchovní sebepoznání
 • Dobročinná činnost, nadace, pomoc v pomáhajících profesích, pomoc seniorům