Videogalerie

Ukázky zpěvu Jany Cachové- ostatní zpěvy jsou na nově vydaném CD Yannii - meditativní hudba, objednávky na jana4cachova@gmail.com, pošleme poštou, cena 350,- Kč

Yannii – Intuitivní zpěv – Kyrie Eleison

Yannii – Intuitivní zpěv – meditace

Yannii – Intuitivní zpěv

Phdr. Jana Cachová – profilový dokument

Projek SPANBAR – rehabilitační tyč, pro všechny vhodné dle handicapu a zátěže, dorovnávání pravé a levé svalové dysbalance, znovu posílení svalových skupin, které byly úrazem nebo jinak poškozeny