Změna myšlení

Změníš-li své smýšlení a z toho se rodící přesvědčení, tvořící osobní program, změníš tím nejen svou osobní, ale i kolektivní realitu. Návod jak se stát šťastným člověkem a přitom vytvářet Ráj na Zemi

Než začnete číst níže uvedené texty, bude dobré si nejdříve poslechnout celé video s názvem:* Kvantová fyzika – Vítejte v Matrixu! Vesmír Vědomí Myšlenka Hmota Realita Matrix! (CZ titulky) Uvedeno ZDE a video s názvem:  * Tajomstvo hmoty Uvedeno ZDE. Název celé verze předešlého videa je: * Podstata světa , kvantové myšlení, realita nebo MATRIX? Uvedeno ZDE. Video s názvem: * Esoterická agenda (CZ titulky), které je uvedeno ZDE, je též výborné. Taltéž bude velice dobré si nejdříve přečíst článek: * Vesmír kolem nás je prý jen gigantický hologram (vědci prý získali důkaz) Uvedeno ZDE. Až si tato videa poslechnete a přečtete si k tomu alespoň některé z uvedených článků a až si uvědomíte, že jsme především vědomí, čili živé tvořivé světlo obsahující nejrůznější frekvence, tak zjistíte nejen princip toho, jak to vlastně bylo s tím vejcem a slepicí, ale i např. na jakém principu funguje teleportace, převtělování, trans-mutace a mnohé jiné zdánlivé nemožnosti a zázraky. Související články: * Z čeho a jakým způsobem jsou stvořeny veškeré vně projevené světy, čili veškerá tzv. hmota prostor a čas v něm plynoucí Uvedeno ZDE* Aktivace portálu vaší šišinky mozkové (epifýzy) Uvedeno ZDE.


Mnozí lidé již taktéž přicházejí na to, že nejen okolní svět, ale celý vesmír je tvořen z jednotlivých po sobě následujících statických
 světelných holografických obrázků (před-stvořených mentálními představami), které nesčíslněkrát za sekundu zmizí – zhasnou a v zápětí se opět rozsvítí, čili opět se projeví navenek jako zdánlivý hmotný projev existence. Jelikož jsou změny velice rychlé, proto nelze postřehnout, že vše zdánlivě hmotné je ve své podstatě pouhý přelud, neboť veškeré částice hmotných projevů existencí jsou pouhé mentální představy aktivit tvořivého vědomí, čili mentální obrázky sestrojené z frekvencísvětla, které se snížením frekvence promítají z vnitřních, mentálních, čili frekvenčních světů a jejich realit navenek. Tyto mentální obrázky sestrojené z frekvenční světla se sice na mikrosekundu zobrazují vně ve formě částice (které považujeme za hmotu, prostor a čas v něm plynoucí), ale v zápětí opět mizí. Ve skutečnosti trvalá existence hmoty jako takové vlastně vůbec neexistuje, neboť veškeré částice biliónkrát za sekundu zmizí- zhasnou a v zápětí se opět objeví – rozsvítí, což vytváří zdání existence pevné hmoty, přičemž jednotlivé změny ve tvaru zobrazení vytváří dojem pohybu, což vytváří zdání plynoucího času a změn prostoru. Jelikož se ale každá jednotlivá vně projevená forma vždy řídí, chová a zobrazuje dle svého vnitřního osobního či vloženého programu, proto lze hmotný projev existencepřeprogramováním kdykoliv jakkoliv upravit nebo zcela přetvořit a změnit. U tzv. neživých věcí se hmotné projevy existencí řídí vloženým programem (určujícím jak se má hmota navenek projevit) a u tzv. živých „věcí“ – bytostí se hmotný projev existencí řídí, chová a zobrazuje dle osobního přesvědčení, které v bytosti vytváří specifický osobní program obsahující specifickou frekvenci. Pokud se ale změní vnitřní osobní přesvědčení, tzn. program podle kterého se vně projevená hmota řídí, chová a zobrazuje, tak se tím mění nejen specifická frekvence předmětu či bytosti, ale i schopnost provádět všemožné změny nejen vnitřního, ale i vnějšího projevu existence. Úzce související články: * Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít je uvedeno ZDE. * Pochopení principu tvoření veškeré tzv. hmoty, prostoru a událostí tvořících zdání plynoucího času vám umožní stát se vědomým tvůrcem svého světa i jeho realit a pánem svého osudu. Uvedeno ZDE. * Animace znázorňující jak Jin a Jang společně vytváří časo-prostorový hologram, čili elektromagnetickou síť na které se zobrazuje iluze existence pevné hmoty, prostoru a času v něm plynoucím Uvedeno ZDE.


Čili všechny jednotlivé světy a jejich reality, ať se jedná o ty hrůzostrašné či naopak o ty překrásné, jsou ve své podstatě jen pouhé jednotlivé, mentálními pochody před-stvořené mentální obrázky (kterých je tolik kolik je mentálních představ), které snížením frekvence na momentík krystalizují do hmotného projevu existence. Z těchto jednotlivých, bytostmi vybraných mentálních obrázků si pak každá jednotlivá bytosti sestavuje nějaký jejich sled, což vytváří iluzi pohybu a času v něm plynoucím. Každá bytost si z předstvořených obrázků ovšem vybírá jen takové obrázky a sestavuje si z nich takový sled – děj, který odpovídá jejímu osobnímu přesvědčení, tzn. že každá bytost si vybírá jen ty obrázky, se kterými frekvenčně souzní. No a jelikož jsou některá jejich přesvědčení podobná či dokonce totožná, tak dochází k tomu, že se stejnorodé představy (které se ve hmotné realitě zobrazují holograficky) vzájemně prolínají a tím vytváří společný časo-prostor, nebo-li společný hologram, ve které se nachází všichni ti, kteří mají stejné či podobné představy, myšlenky a z nich se rodící přesvědčení. Každou změnou osobního přesvědčení se ale bytost ocitá v jiné, paralelní realitě, neboť každá bytost je schopna se dostat do takového světa a udržet v takové realitě se kterou se nějakým způsobem energeticky propojí a s čím svými vnitřními osobními frekvencemi souzní. Úzce související články: * Existuje tolik světů a jejich realit, kolik je mentálních představ, stačí si z nich jen vybrat. Uvedeno ZDE. * Co je to akáša? (doporučuji všem, kteří se chtějí stát vědomými tvůrci svého života, světa a osudu) Uvedeno ZDE. * Hra na pohybující se obrázky v lineárním čase, považované za hmotu – prostor a události – čas, pomalu ale jistě končí. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE.


Z toho jasně vyplývá, že pouhou změnou osobního smýšlení, čili změnou vnitřního osobního programu, lze kdykoliv jakkoliv měnit nejen svou osobní realitu, ale i svůj vnější osobní projev existence. Takže pokud chcete změnit nejdříve svůj osobní svět, tak přestaňte věřit tomu, co si nepřejete nechcete a začněte věřit tomu, co si přejete, neboť čemu u-věříte, to se stává vaší osobní vnitřní pravdou a následně i vně projevenou realitou, která je vždy zrcadlem vašeho vnitřního osobního přesvědčení. Změna vašeho osobního přesvědčení však mění i naše kolektivní vědomí, takže to mění i všechny ostatní, ovšem většinou jen nevědomky, z podvědomé úrovně existence. Takže pokud měníte sebe, tak tím současně pomáháte
postupně měnit i všechny ostatní. Berte ale na vědomí, že v tomto světě, čili ve světě s nižšími frekvencemi než jsou frekvence mentálních světů, se každá změna projevuje se zpožděním, nikoliv okamžitě jako je tomu v představách. Čím je ovšem frekvence časo-prostoru, nebo-li světa vyšší (k tomu zvyšování frekvencí změnou smýšlení jednotlivých bytostí tohoto světa již dochází), tím rychleji se veškeré naše změny smýšlení, představ a přesvědčení zobrazují i navenek, čili ve hmotném projevu existence. Zkrátka a dobře, všichni a všechno v celém Univerzu je především tvořivé vědomí, nebo-li živé tvořivé světlo, které si svou osobní a i kolektivní realitu vytváří a přetváří dle osobních a kolektivních vzájemně se ovlivňujících představ, přesvědčení a uložených programů. Každá jednotlivá relita i celé světy jdou tedy změnou představ a přesvědčení kdykoliv jakkoliv měnit a podle libosti přetvořit, neboť vše se vždy vzájemně ovlivňuje. Úzce související články: * Vyberte si úroveň svého vědomí. UvedenoZDE. * Nenechte se už zatahovat do negativních záležitostí vytvářejících nepříjemné pocity, neboť emoce tvoří gravitační pole, která přitahují a zhmotňují odpovídající události. UvedenoZDE* Jsme především vědomí, jehož aktivita vytváří zvukovou – vibrační, nebo-li frekvenční složku světla, jež může dělat všemožné zázraky. Uvedeno ZDE.

Tohle je co se domníváme že jsme a tohle je co ve skutečnosti doopravdy jsme.

Takže pokud se chcete stát „dítkem“ štěstěny, tak je třeba smýšlet tak, jak si přejete, aby vaše realita a svět vypadal, neboť co do svého mentálního projektoru zadáte, to se také chtě nechtě časem zobrazí i na vnější úrovni existence, na které se jako v zrcadle zrcadlí jen to, co je do něj mentálními pochody a představami promítáno. Uvědomte si konečně, že ve hmotě (která funguje jako zrcadlo vnitřních mentálních pochodů) se nemůže zobrazit nic, co si nedovedete představit a s čím se zároveň nedovedete svým přesvědčením (vírou v to či ono) i ztotožnit! Je to totiž jako byste chtěli od zrcadla, aby se v něm zobrazil např. lev, když do něj svými představami a přesvědčením promítáte kupř. obraz ustrašeného kotěte. Pokud ovšem nabudete bez jakýchkoliv pochyb přesvědčení o tom, že tím lvem již právě TEĎ jste, tak se jím i stanete a to nejen ve vnitřním, neprojeveném světě mentálních představ, ale i v tom vnějším, zdánlivě hmotném světě, neboť vnější projevy existencí (které fungují jako zrcadlo vnitřních představ a přesvědčení, nebo-li programů) jsou promítány na světelné holografické sítě (fungující jako projekční plátno) na kterých se zobrazují představy, které jsou aktivitami jednotlivých vědomí promítány zevnitř, z nehmotné, čili z duchovní podstaty navenek. Pokud tomu nevěříte, tak si pozorně přečtěte článek s názvem: Bashar – Jak se zbavit jakékoliv závislosti. Uvedeno ZDE. (Tento článek by měl být pro každého povinnou četbou.) Úzce související články: * Návod jak např. přivodit déšť, nebo něco obdržet, anebo si k sobě přivolat spřízněnou duši pro vzájemné harmonické soužití Uvedeno ZDE. * Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu ZDE* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je – existuje. Uvedeno ZDE. * Čím rychleji pochopíte že jste především vědomí a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné. Uvedeno ZDE.Většina z vás, kteří jste členem těchto stránek nebo tento článek třeba pouze jen čtete (a i mnozí další) jste ovšem sem do tohoto světa nepřišli z důvodu, abyste tuto zapomenutou pravdu opět objevili a pak z tohoto světa utekli a natrvalo se odtud přesunuli do nějakého paralelního světa, ve kterém Ráj na Zemi již je. Přišli jste sem z důvodu, že nás tato planeta pozvala, abychom této planetě a jejím obyvatelům pomohli v transformaci do vyššího, harmonického projevu existence. T
ím, že pomůžeme tomuto světu do vyšší frekvence a harmonického projevu existence, tím zároveň pomůžeme do vyšší úrovně existence i ostatním přilehlým světům, které jsou s tímto světem energeticky spjati a tudíž se i vzájemně ovlivňují.Hlavně už konečně přestaňte smýšlet negativně, neboť Titanik byl nejdříve taktéž pouhým nevinným románem (zobrazujícím se pouze v představách jednotlivých čtenářů), který se ovšem díky představivosti a emocí čtenářů stal hmotným, vně projeveným hororem. Ti, kteří viděli film Koule, vědí, o čem je řeč. Těm, kteří ho zatím neviděli, vřele doporučuji, aby tento film celý shlédli. Ke stažení je ZDE pod názvem: Koule / Sphere 1998, CZ.mp4. Úzce související  video: * Sen, který žijete, tvoříte vy! NOVÝ SEN – Nebe na Zemi (CZ titulky) Uvedeno ZDE* Úzce související články: Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít. Uvedeno ZDE. * Síla myšlenek, aneb jak se zcela odpoutat od starého prohnilého světa a přeladit se na jiný, krásný svět, ve kterém je radost pobývat a žít pro všechny zúčastněné Uvedeno ZDE* Uplatněme fenomén sté opice a pojďme společně zharmonizovat nejen tuto planetu, ale všechny a všechno co na ní a uvnitř ní existuje. Uvedeno ZDE. * Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE. * VÝZVA, připojte se ke kolektivní tvořivé vizualizaci, ve které pomáháme naší planetě a jejím obyvatelům do páté, pozitivně polarizované dimenze. Uvedeno ZDE.


Berte na vědomí, že společně s touto planetou spoluvytváříme jedno společné kolektivní vědomí, takže přestože jsme zdánlivě jednotlivé bytosti, mající jednotlivá individuální vědomí, tak přesto fungujeme jako jedno a to samé vědomí – bytost, mající stejný společný cíl. Taktéž berte na vědomí, že všechny konstruktivní síly se vzájemně sčítají a násobí, kdežto destruktivní síly se mezi sebou přebíjí a navzájem zeslabují a anulují. Proto tento světspolečnými silami dokážeme transformovat a přesunout do vyšší, harmonické úrovně existence. Je na co se těšit, neboť až se tato
 planeta dimenzionální bránou „protáhne“ – promítne do vyšší dimenze, čili do podstatně vyšších frekvencí a projevů existencí než je tento svět, tak se po nějaké době dostaneme i do úrovně existencí, které jsou v projevu tekutých světelných krystalů, které lze mentálními představami velice snadno formovat, neboť hmota v takovémto projevu existence je velice snadno tvárná, podobně jako je snadno tvárná modelína vystavená slunečnímu záření. Záleží jen a jen na nás jak dlouho bude trvat, či naopak jak rychle se do takovéhoto projevu existence dostaneme.